Góp ý cho website

Bảng giá quản trị web

Bạn không có thời gian chăm sóc web, bạn cảm thấy khó khăn khi đăng tin hoặc sản phẩm hay là không biết xử lý đồ họa, hãy để chúng tôi làm việc này giúp bạn
 

Stt Nội dung QT1 QT2 QT3 QT4 QT5
1 Sao lưu website Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
2 Kiểm tra hoạt động của website Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
3 Phục hồi dữ liệu khi có sự cố
4 Cập nhật nội dung(tin tưc, sản phẩm)/tháng

< 50

< 100 < 200 < 300 Không giới hạn
5 Kiểm tra liên kết, lỗi web
6

Cập nhật hình ảnh/tháng

< 50 < 100 < 200 < 300 Không giới hạn
7 Báo cáo hàng tháng
8 Cài đặt cấu hình Email Không
9 Đăng ký website vào danh bạ 10 20 40 40 40
10 Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm
11 Tối ưu hóa website cho máy tìm kiếm Không Không
12 Quảng bá web lên top google Không Không Top 50 Top 30 Top 10
13 Cấu hình/bảo mật máy chủ Không Không Không
14 Quản trị máy chủ Không Không Không Không
15 Phí dịch vụ 3.000.000đ 5.000.000đ 9.000.000đ 15.000.000đ 20.000.000đ

 

 

 

Đang xử lý...